Strategie

Propracovaná firemní strategie je základní součástí našeho podnikání. Pomáhá nám získávat výhodu v porovnání s konkurencí, dobré jméno u stávajících i nových zákazníků a upevňuje stabilní postavení na trhu.
 

Obchodní strategie

Naší obchodní strategií je dodat zákazníkovi bezchybně nalakovaný díl, v požadované kvalitě, garantované ceně, a to vše v dohodnutém termínu.

Otevřená komunikace se zákazníkem pomáhá předcházet nejasnostem a ukazuje cestu k dalšímu společnému rozvoji. Ctíme to, že závazek vůči zákazníkovi není jen pracovní, ale i osobní povinností každého pracovníka.
 

Výrobní strategie

Neustále zlepšujeme efektivitu výroby, kvalitu dodávaných produktů a služeb, včasnost dodávek.

Neustále na sobě pracujeme, snažíme se nabízet více než̌ standard a být  vždy o krok vpřed. Učíme se od sebe navzájem. Přinášíme a realizujeme nové nápady. Neustále zdokonalujeme náš systém práce,  přinášíme nové poznatky a zkušenosti, investujeme do nejnovějších technologií a realizujeme inovační projekty. Získáváme tak konkurenční výhodu s ohledem na kapacity a výrobní schopnosti organizace.
 

Personální strategie

Prosazujeme zásadu, že jen zaměstnanec, který je hrdý na svoji společnost, se stává jejím přínosem. Takový zaměstnanec buduje dobrou pověst firmy i za branami společnosti. Loajalitou rozumíme i ochotu postavit se za vedení a být oporou kolegům.

Věříme v sílu týmové práce a využití synergie a potenciálu firmy. S konkurencí a problémy se snáze a účinněji „bojuje“ v týmu, který spolupracuje, vyměňuje si znalosti, zkušenosti a postupy.

Vysoká odbornost pracovníků, jejich zkušenosti v oboru a trvalé vzdělávání jsou zárukou kvality poskytovaných služeb.
 
 
 

 

Colors in hands
of professionals