Opel - reference

Model Projekt
Cascada 345X Cover Grip Handle


Vzhledem k tvaru dílu a vysokým nárokům zákazníka je projekt Opel Cascada 345X náročný, ale v COLORprofi plně zvládnutý. Projekt započal v roce 2012 a jeho konec je plánovaný na rok 2020. 
 

Colors in hands
of professionals