MARS  (Manufacturing And Reporting System)

 
Pro podporu evidence, řízení, plánování a analýzy výrobních procesů jsme implementovali sofistikovaný Informační systém MARS.
Informační systém MARS  umožňuje on-line přehled a kontrolu nad průběhem výroby.  Máme aktuální informace o produkci, zmetkovosti, nucených odstávkách, nápravných opatřeních, vyhodnocení prostojů, výpočtů efektivity OEE, atd..
 

 

Colors in hands
of professionals